Wij nodigen al onze leden en ouders van jeugdleden uit om deel te nemen aan onze Algemene Ledenvergadering die op dinsdag 28 november a.s. om 20.00 uur zal beginnen in onze kantine.

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen ALV – voorjaarsvergadering 2017
 3. Mededelingen voorzitter
 4. Ingekomen stukken
 5. Terugblik seizoen 2017 en vooruitblik wintertrainingen
 6. Beeball, Honkbal, Softbal
 7. Stand van zaken commissies/vacatures
 8. Concept begroting 2018
 9. Vaststelling contributiebedragen 2018
 10. Rondvraag
 11. Sluiting door voorzitter

De notulen (agendapunt 2), de concept begroting (agendapunt 7) en vaststelling contributiebedragen voor 2018 (agendapunt 8) zullen uiterlijk een week voorafgaand aan de ALV als PDF in “Mijn Zuidvogels” beschikbaar zijn.

Het Bestuur

Wat speelt er?

Buitengewone ALV
  Tuesday 24 April 2018
    20:00 - 23:00

Zuidvogels AH1-Hilversum Hurricanes AH2
  Saturday 28 April 2018
    10:00 - 12:00

Zuidvogels DS3-UVV DS3
  Monday 30 April 2018
    20:00 - 21:30

Zuidvogels HS2-Quick Amersfoort HS3
  Thursday 3 May 2018
    20:00 - 22:00

Zuidvogels PH1-HCAW PH3
  Saturday 5 May 2018
    10:00 - 11:30

Huizen

Sponsoren

VoiceWorld Eban

sk 200 200b

high school diploma
high school diploma