Wij nodigen al onze leden en ouders van jeugdleden uit om deel te nemen aan onze Algemene Ledenvergadering die op dinsdag 4 april a.s. om 20.00 uur zal beginnen in onze kantine.

AGENDA
1. Opening/binnengekomen stukken/mededelingen voorzitter
2. Notulen najaarsvergadering 2016 (deze zijn vanaf 28 maart te downloaden in "Mijn Zuidvogels")
3. Jaarcijfers 2016 (deze zijn vanaf 28 maart te downloaden in "Mijn Zuidvogels")
4. Verslag kascontrolecommissie en benoeming kascontrolecommissie
5. Stand van zaken beeball, honkbal en softbal
6. Stand van zaken commissies
7. Bestuursverkiezing

a) Aftredende bestuursleden
Piet IJntema is aftredend en herkiesbaar maar niet in de functie van voorzitter
b) Voordracht bestuur

Het bestuur draagt Marcel de Boer voor in de functie van voorzitter voor de duur van 2 jaar
Het bestuur draagt Piet IJntema voor in de functie van vicevoorzitter voor de duur van 2 jaar
Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering per email melden of worden aangemeld bij de secretaris van BSV de Zuidvogels (secretariaat@bsvzuidvogels.nl).

8. Rondvraag
9. Sluiting

Het Bestuur

Wat Speelt Er?

Thuiswedstrijden
  
Laatst bijgewerkt:

Huizen

Sponsoren

VoiceWorld Eban

sk 200 200b

high school diploma
high school diploma