Wij nodigen al onze leden en ouders van jeugdleden uit om deel te nemen aan onze Algemene Ledenvergadering die op dinsdag 28 november a.s. om 20.00 uur zal beginnen in onze kantine.

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen ALV – voorjaarsvergadering 2017
 3. Mededelingen voorzitter
 4. Ingekomen stukken
 5. Terugblik seizoen 2017 en vooruitblik wintertrainingen
 6. Beeball, Honkbal, Softbal
 7. Stand van zaken commissies/vacatures
 8. Concept begroting 2018
 9. Vaststelling contributiebedragen 2018
 10. Rondvraag
 11. Sluiting door voorzitter

De notulen (agendapunt 2), de concept begroting (agendapunt 7) en vaststelling contributiebedragen voor 2018 (agendapunt 8) zullen uiterlijk een week voorafgaand aan de ALV als PDF in “Mijn Zuidvogels” beschikbaar zijn.

Het Bestuur

Wat Speelt Er?

Thuiswedstrijden
  
Laatst bijgewerkt:

Huizen

Sponsoren

VoiceWorld Eban

sk 200 200b

high school diploma
high school diploma