Agenda Algemene Leden Vergadering BSV De Zuidvogels
4 december 2018 – 20.00 uur, kantine BSV De Zuidvogels

 

Wij nodigen al onze leden en ouders van jeugdleden uit om deel te nemen aan onze Algemene Ledenvergadering die op dinsdag 4 december a.s. om 20.00 uur zal beginnen in onze kantine.

De agenda voor de ALV ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen ALV – voorjaarsvergadering 2018 en buitengewone ALV 24 september 2018
 3. Mededelingen voorzitter
 4. Ingekomen stukken
 5. Terugblik seizoen 2018 en vooruitblik wintertrainingen
  1. Honkbal
  2. Softbal
 6. Bestuursvoorstellen

A. Bestuursverkiezing

 1. Aftredend bestuurslid

Marco van Leeuwen is aftredend en niet herkiesbaar.

 1. Voordracht bestuur

Het bestuur draagt Remco Mulder voor in de functie van secretaris voor de duur van 2 jaar.

Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering per email melden of worden aangemeld bij de secretaris van BSV de Zuidvogels (secretariaat@bsvzuidvogels.nl).

B. Bestuursinvulling 2019

 1. Stand van zaken commissies/vacatures
 2. Concept begroting 2019
 3. Vaststelling contributiebedragen 2019
 4. Rondvraag
 5. Sluiting door de voorzitter

Wij hopen u allen te zien op 4 december!

Vriendelijke groet,

Het bestuur

De notulen (agendapunt 2), de concept begroting (agendapunt 8) en de contributiebedragen voor 2019 (agendapunt 9) zijn opvraagbaar bij respectievelijk de secretaris (secretariaat@bsvzuidvogels.nl) en penningmeester (penningmeester@bsvzuidvogels.nl).

Wat Speelt Er?

Thuiswedstrijden
  
Laatst bijgewerkt:

Jubileumfeest

We zijn nog op zoek naar houten zogenaamde biertafels en banken en heaters, en zijwanden van een partytent.
Heb jij een idee daarvoor, neem contact met een van ons op.
jubileumfeest@bsvzuidvogels.nl

Tot ziens ‪op 12 oktober‬!

Agenda

Zuidvogels agenda

Huizen

Sponsoren

VoiceWorld Eban

sk 200 200b