Beste (ouders/begeleiders van) leden

Op dinsdag 2 april vindt de volgende ALV plaats om 20:00.


Agenda


 1. Opening

 2. Stand van zaken in de commissies

 3. Jaarcijfers 2018

 4. Bestuurswisseling

  1. Uittredende bestuursleden

   1. Marcel de Boer zijn termijn loopt af en is herkiesbaar als voorzitter voor een termijn van 2 jaar.

   2. Piet Ijntema treedt af en is niet herkiesbaar.

   3. Mirjam Danko treedt af en is niet herkiesbaar.

  2. Voorgedragen nieuwe bestuursleden

   1. Het bestuur draagt Jordy Vegt voor als algemeen bestuurslid.

   2. Het bestuur draagt André Schilder voor als algemeen bestuurslid.

 5. Rondvraag

 6. Sluiting


De financiële stukken kunnen worden opgevraagd bij de penningmeester via penningmeester@bsvzuidvogels.nl

De Notulen van de laatste ALV kunnen worden opgevraagd bij de secretaris via secretariaat@bsvzuidvogels.nl

Afmeldingen voor de vergadering kunnen worden doorgegeven aan de secretaris via secretariaat@bsvzuidvogels.nl
Sportieve groet,

Bestuur B.S.V. de Zuidvogels

Wat Speelt Er?

Thuiswedstrijden
  
Laatst bijgewerkt:

Agenda

Zuidvogels agenda

Huizen

Sponsoren

VoiceWorld Eban

sk 200 200b