Binnen BSV De Zuidvogels is een groot aantal commissies actief. Deze commissies worden bemand door een leger aan vrijwilligers zonder wie de vereniging niet zou kunnen bestaan.

 

Onderhoudscommissie

Nieuwe tractorZowel onze velden als onze kantine en kleedruimten worden gedurende 5 ochtenden per week onderhouden door een groep vrijwilligers van wie Frits Hogguer de contactpersoon is naar het bestuur en de gemeente Huizen. Binnen deze commissie is kennis en vakmanschap aanwezig t.a.v. vele disciplines zoals gras, gravel en electra. De commissie heeft een arsenaal aan machines en gereedschappen ter beschikking waarmee het onderhoud geheel zelfstandig kan worden uitgevoerd. Al deze machines en gereedschappen zijn eigendom van de vereniging. Voor grote klussen is een contract afgesloten met een gespecialiseerd bedrijf. Daarnaast is ook de gemeente Huizen verplicht het groot onderhoud voor haar rekening te nemen. Daarvoor huurt zij in overleg met de onderhoudscommissie gespecialiseerde bedrijven in.

De onderhoudscommissie is bereikbaar via onderhoud@bsvzuidvogels.nl of 06-55 36 25 52

 

Kantinecommissie

kantineOnder leiding van Jordy Vegt (Commissievoorzitter) zorgt deze commissie voor openstelling van de kantine rondom en tijdens wedstrijden, toernooien en andere evenementen. Uiteraard zijn 2 personen in het bezit van het Certificaat Sociale Hygiene en zijn alle barvrijwilligers in het bezit van het Certificaat Verantwoord Alcoholgebruik. Naast de normale openstelling is de kantine ook na overleg te gebruiken voor evenementen van de diverse teams binnen de vereniging en een beperkt aantal malen per jaar (4) voor evenementen van derden.

 
De kantinecommissie is bereikbaar via kantine@bsvzuidvogels.nl

 

Oud papiercommissie

OnderhoudDeze commissie (een initiatief van onze voormalige (helaas overleden) secretaris: Elly Mulder) zamelt sinds 2003 oud papier in. De opbrengst komt geheel ten goede aan de vereniging. Aanvankelijk gebeurde dit eenmaal per maand. Al weer enige tijd wordt er twee keer per maand oud papier ingezameld. Elke 2e woensdag en elke laatste donderdag van de maand komt een grote groep vrijwilligers rond 18.15 uur naar de kantine waar dan al de chauffeurs van de GAD zijn.

Rond 21.00 uur is de klus dan weer geklaard. Dankzij deze vrijwilligers kan de contributie laag worden gehouden, kon al heel wat onderhoud aan de kantine worden uitgevoerd en beschikken wij over een rijk gevulde inventaris. De werkzaamheden en het overleg met GAD en gemeente zijn in goede handen bij Mart Mulder (weduwnaar van de initiatiefneemster). Iedereen die een of meerdere keren wil meehelpen of vaste vrijwilliger wil worden kan met Mart contact opnemen.

De oud papiercommissie is bereikbaar via oudpapier@bsvzuidvogels.nl  of 06-42 74 57 29

 

Toernooicommissie

Deze commissie bestaat momenteel uit 2 personen (Mirjam Danko en Jeroen Mulder). De commissie (in de diverse samenstellingen) organiseert al meer dan 30 jaar op de laatste zondag van september een heren softbaltoernooi. Sinds 2014 wordt er op de daaraan voorafgaande zaterdag ook een dames softbaltoernooi georganiseerd. Daarnaast heeft deze commissie in het verleden ook regelmatig een familietoernooi kunnen organiseren. In 2015 was de commissie verantwoordelijk voor een geweldig succesvol verlopen Landelijke Beeballdag voor regio Midden Nederland.

De toernooicommissie is bereikbaar via toernooicommissie@bsvzuidvogels.nl of 06-24 57 86 23

 

Materiaalcommissie

Deze commissie is binnen de vereniging verantwoordelijk voor de aanschaf, opslag en verstrekking van spelmateriaal voor zowel het buitenseizoen als het zaalseizoen. Teammanagers kunnen bij deze commissie hun wensen kenbaar maken.

De materiaalcommissie is bereikbaar via materiaal@bsvzuidvogels.nl 
of 06-18 88 05 58 (Gerard Segaar) of 06-41 30 54 56 (Hans Kluck)

 

Sponsorcommissie

Deze commissie (op dit ogenblik bestaande uit 2 personen: Michiel van Wulfen en Casper Alberts) is het aanspreekpunt voor alle bestaande en alle potentiele clubsponsors. Mbt sponsoring zijn er meerdere mogelijkheden, zoals kledingsponsoring, evenementensponsoring of het plaatsen van een reclamebord.

De sponsorcommissie is bereikbaar via sponsoring@bsvzuidvogels.nl of 06-27 04 16 01

 

Kledingcommissie

Ben je nog niet in het bezit van wedstrijdkleding of moet een deel vervangen worden, neem dan contact op met onze kledingcommissie (Barbara Walter) kledingcommissie@bsvzuidvogels.nl  of 06-30 38 30 08

Wat Speelt Er?

Thuiswedstrijden
  
Laatst bijgewerkt:

Agenda

Zuidvogels agenda

Huizen

Sponsoren

VoiceWorld Eban

sk 200 200b