Historie

Honk- en Softbalvereniging De Zuidvogels heeft een rijke historie die terug gaat tot het jaar 1969. In dat jaar werd namelijk de honkbalafdeling van de sportvereniging De Zuidvogels opgericht. Het plan hiervoor kwam van de heer Henk Vos, die lid van bovengenoemde vereniging was. Hij kreeg toestemming van De Zuidvogels om deze initiatieven te ontplooien. Namen van het eerste uur zijn o.a. Wim Hoek, Henk Vos, Jaap Diemer, Bas van de Mast, Frits Hogguer en Gert-Jan Kooy.

De eerste trainingen werden gehouden in de kantine van de voetbalclub. Later mocht voor de binnentraining gebruik worden gemaakt van de parkeergarage onder de Albert Heijn. Door de geringe hoogte en de vele betonnen pilaren waren de trainingen vaak heel bijzonder.

De wedstrijden werden indertijd gespeeld op De Bestevaer. Dit was geen ideale situatie omdat de velden gedeeld moesten worden met de hockeyvereniging. In 1972 werd de Base- en Softbalvereniging De Zuidvogels opgericht. In 1984 nam De Zuidvogels haar intrek op De Meentweide waar, mede dankzij de hulp van vele vrijwilligers, een prachtig complex werd opgebouwd. Het huidige complex bestaat uit een Softbalveld (met lichtinstallatie), een Combiveld, een Honkbalveld en een BeeBallveld. Het gezellige complex bevat verder een ruime en gezellige kantine en vier ruime kleedkamers.

Ereleden/leden van verdienste

Een zeer beperkt aantal leden, die door hun grote betrokkenheid, inzet en creativiteit door de jaren heen, zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor BSV De Zuidvogels is in de loop der jaren door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot erelid of lid van verdienste. Tot deze selecte groep behoren: Jaap Diemer, Wim Hoek, B.Veen, T.H. van Eijden, Harry Meijerrs, Gert-Jan Kooij, Alfonso Mulrain en Henk Wessels.

Missie

BSV De Zuidvogels stelt zich ten doel om zowel aan jeugdspelers als senioren een sportieve en in alle opzichten veilige sportomgeving aan te bieden.

Visie t.a.v de honkbal- en softbalsport

Binnen BSV De Zuidvogels is plaats voor leden die op een zo hoog mogelijk competitief niveau willen trainen en spelen. Daarnaast biedt zij ook leden die op recreatief niveau willen trainen en spelen voldoende gelegenheid. Om binnen de softballafdeling alle jeugdleden de voor hen meest geschikte trainings- en wedstrijdomgeving te kunnen aanbieden is er sinds december 2013 een samenwerkingsverband met HCAW uit Bussum.

Algemene verenigingsvisie

BSV De Zuidvogels biedt naast de mogelijkheid om te kunnen softballen of honkballen bovendien de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. De honkbal- en softbalsport zijn kleine sporten. BSV De Zuidvogels heeft daarom een beperkt aantal leden (ruim 200). Dankzij de inzet van veel vrijwilligers die actief zijn in allerlei commissies, is BSV De Zuidvogels in staat om de contributie op het laagste niveau binnen de regio te houden. Jaarlijks op de laatste vrijdag van november wordt aan alle vrijwilligers een zgn. Thanksgiving Dinner aangeboden om hen te bedanken voor de inzet in het afgelopen jaar.  

Ouders van jeugdleden worden actief betrokken bij de organisatie rondom de wedstrijden van hun kinderen. Daarbij moet men denken aan taken als scoorder, teammanager en scheidsrechter.

Visie t.a.v. houding en gedrag

Binnen BSV De Zuidvogels zijn wij er trots op dat wij binnen de honkbal- en softbalsport bekend staan als een vereniging waar respect, veiligheid, eerlijkheid en sportiviteit hoog in het vaandel staan. Wij verwachten van spelers, ouders van jeugdspelers en supporters dat zij zich in houding en gedrag naar deze normen en waarden gedragen. Als een speler/speelster tijdens een wedstrijd een overtreding begaat waarvoor vervolgens een boete wordt opgelegd door de KNBSB, betaalt de speler/speelster de boete zelf.

Visie t.a.v. schenken van alcohol

In de kantine van BSV De Zuidvogels worden alleen alcoholische dranken geschonken aan personen die 18 jaar zijn of ouder. Op zaterdag worden in beginsel geen alcoholische dranken geschonken omdat op die dag alleen maar jeugdwedstrijden worden gespeeld.

Wat Speelt Er?

Thuiswedstrijden
  
Laatst bijgewerkt:

Agenda

Zuidvogels agenda

Huizen

Sponsoren

VoiceWorld Eban

sk 200 200b