Corona informatie voor de trainers/coaches

In het algemeen:
• als hoofdtrainer ben je verantwoordelijk voor de handhaving van de corona regels van je team. Ook ben je aanspreekpunt voor evt. handhavers van de gemeente. Mochten er handhavers op het veld komen leg dan in ieder geval even contact met de Corona-coördinator. Daarom dien je tijdens de training een veiligheidshesje te dragen. Voor elk team is 1 hesje beschikbaar. Het hesje wordt door Zuidvogels aangeleverd: bewaar dit bij je materiaal in het materiaalhok.

• we trainen op de tijdstippen zoals die in de veldindeling op de website staan vermeld. Als je op een ander moment wil gaan trainen overleg dit dan met het bestuur, wij moeten dit namelijk doorgeven aan de gemeente.

• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;

• trainingen dienen op het veld plaats te vinden waar je de training houdt. Dus niet op de andere zones van de accommodatie. Uitzondering is de slagkooi.

• bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling.

• zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;

• indien binnen het team kinderen aanwezig zijn van zowel 12 of jonger en 13 en ouder dienen de regels van de 13 t/m 18 groep te worden gevolgd;

• zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;

• maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;

• wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;

• help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;

• houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);

• weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit;

• volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;

• laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;

• de dug outs zijn dicht. Laat de kinderen hun tas op 1,5m van de tas van elkaar zetten bij het lintje aan het hek;

• laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;

• zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• was of desinfecteer je handen na iedere training;

• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.