top of page

Vertrouwenscontactpersoon

Wat is een Vertrouwenscontactpersoon (VCP)?


De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, vrijwilligers, bestuur, kortom iedereen die iets met de vereniging te maken heeft. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. 


De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen je informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport  van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.

 
De vertrouwenscontactpersoon voor BSV de Zuidvogels is:
Janette Zuidema - vertrouwenscontactpersoon@bsvzuidvogels.nl

 

bottom of page